Chính Sách Bảo Hành Sản Phẩm

Các sản phẩm đều được bảo hành miễn phí trong thời hạn 01 năm kể từ ngày mua hàng

Quy trình bảo hành sản phẩm:

Bước 1: Quý khách gọi điện thoại hoặc nhắn tin Zalo vào số 0788 000618 để thông báo về sản phẩm cần bảo hành.

Bước 2: Quý khách gửi sản phẩm cần bảo hành về địa chỉ: Setoxy Việt nam số 477 Hoàng Quốc Việt – Hà nội

Bước 3: Setoxy Việt nam tiến hành bảo dưỡng hoặc sửa chữa sản phẩm cần bào hành.

Bước 4: Setoxy Việt nam gửi lại sản phẩm đã bảo hành tới địa chỉ của quý khách (qua chuyển phát nhanh)

Lưu ý: Chi phí chuyển phát gửi và nhận lại sản phẩm bảo hành sẽ so quý khách chi trả.